Skip to content

Odliczenia od podatku

Zbliża się okres rozliczeń podatkowych. Z tej okazji chcielibyśmy przypomnieć, że osoby fizyczne mogą przekazać na rzecz naszej Fundacji 6 proc. swojego dochodu, natomiast osoby prawne 10 proc. na cel ochrony i promocji zdrowia. Wszystkie przekazane w ten sposób kwoty można odliczyć od podatku!